سوالات و مشکلات شما درمورد Xbox One

[ad_1]

**  و   هنگامی   که به آنان   گفته شود   در   زمین فساد نکنید , می گویند ما فقط  اصلاح کننده ایم…

                       آگاه باشید اینان همان مفسدان هستند, ولی نمی فهمند….**

                                                                                               بقره-11-12

[ad_2]

لینک منبع